Är du orolig för din hälsa och skulle vilja kontrollera den via en hälsokontroll? De flesta alternativen finns i Stockholm men med större efterfrågan på olika kontroller växer marknaden över hela Sverige. Var du ska gå beror på problematik och vilken hjälp du söker.

Hälsokontroll via blodprov

I Stockholm finns en handfull företag som erbjuder hälsokontroll via blodprov. Det som sker är då följande: Du går in på deras hemsida och väljer vilken hälsokontroll som önskas. Det kan vara en stor heltäckande analys likväl som att enbart järnvärdet kontrolleras. Ju större hälsokontroll desto högre pris. Nästa steg är att välja var i Stockholm som testerna ska tas. Detta framgår på hemsidan. Någon tidsbokning behövs i regel inte utan man kan gå på drop-in tid så länge som man har bokat och betalt via hemsidan. Generellt är det privata hälsocentraler som har denna service. Men det finns även samarbeten med landstinget. Det är detta hälsoföretag som skickar in proverna till analys varpå svaren sedan skickas direkt till personen som beställt proverna. Svaren brukar kunna ses genom att man loggar in på hemsidan.

Hälsokontroll via hälsocentral

Det som främst skiljer hälsokontroll via blodprov och via hälsocentral är om vården är preventiv eller aktiv. Blodprovsalternativet kan ske för den som vill ha koll på sina värden. Detta oavsett om man är frisk eller känner att något kanske skulle kunna vara fel. Hälsocentralen ger vård vid sjukdom eller andra fysiska problem. Du kan alltså inte gå till en hälsocentral och begära tester utifrån vad du själv anser dig behöva. Det är en läkare som avgör vilka tester som ska tas och som därmed beställer dessa. Om en läkare avgör detta kommer det inte uppstå någon kostnad utöver den subventionerade vårdkostnaden som alltid uppstår när man söker läkarvård.

Hälsocentraler hittas i alla stadsdelar i Stockholm och i regel är man skriven hos den som är belägen närmast. Men man får även skriva sig hos vilken hälsocentral man vill i Stockholm genom att kontakta dem och skriva sig där. Det kostar aldrig något att byta hälsocentral. Är du sjuk, har du ont eller är oroad för din hälsa bör en läkare kontaktas. Vill du däremot ha koll på dina värden av annan anledning kan hälsokontroll via blodprov genomföras. Det är två kompletterande vägar till att ha koll på sin hälsa.

Vilken väg till hälsokontroll passar dig?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *